احمد بن محمد شیبانی مكتب

از ویکی‌وحدت
احمد بن محمد شیبانی مكتب
احمد بن علی بن حسین بن رنجویه.jpg
نام کاملاحمد بن محمد شیبانی مكتب
اطلاعات شخصی
دیناسلام، شیعه

احمد بن محمد شیبانی مکتب،(حدود 260 – حدود 325ق) ابوعیسی. محدث شیعی در نیمه نخست سده چهارم هجری. رجوع کنید: «محمد بن احمد سنانی مکتب».