غیبت صغری: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۸ ژوئن ۲۰۲۴

‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴

‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۴

‏۱ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۷ مارس ۲۰۲۳

‏۲۰ مارس ۲۰۲۳

‏۱۳ مارس ۲۰۲۳

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۹ دسامبر ۲۰۲۲

‏۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۶ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۲