داریه

از ویکی‌وحدت
داریه
نامداریه

داریه‏ از شاخه‌های دوازده‌گانه فرقه «مجبره» است. در منابع فرقه‌شناسی و کلامی، فرقه‌های: کلابیه، کرّامیه، هشامیه، مؤالفیه، معتریه، مقابلیه، نهالیه، مبیضّه و داریه از فرق مجبره دانسته شده است[۱][۲]


پانویس

  1. مشکور محمد جواد؛ فرهنگ فرق اسلامی؛ مشهد، نشر آستان قدس رضوی؛ سال 1372 شمسی؛ چاپ دوم، ص 191.
  2. البرسی حافظ رجب؛ مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین؛ بیروت؛ نشر دار الاندلس؛ ص 205.