مقابلیه

از ویکی‌وحدت

مقابلیه یکی از شاخه‌های فرقه مجبره است. در منابع فرق شناسی و کلامی، فرقه‌های: کلابیه، کرامیه، هشامیه، مؤالفیه، معتریه، مقابلیه، نهالیه، مبیضه و داریه از فرق مجبره دانسته شده است. [۱] [۲]

پانویس

  1. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 415
  2. البرسی حافظ رجب، مشارق انوار الیقین فى اسرار امیر المؤمنین، بیروت، نشر دار الاندلس، ص 205