معتریه

از ویکی‌وحدت

«معتریه» یکی از شاخه‌های فرقه مجبره است. در منابع فرقه‌شناسی و کلامی، فرقه‌های: کلابیه، کرامیه، هشامیه، مؤالفیه، معتریه، مقابلیه، نهالیه، مبیضه و داریه از فرق مجبره دانسته شده است[۱]،[۲].

پانویس

  1. مشکور محمد جواد؛ فرهنگ فرق اسلامی؛ مشهد، نشر آستان قدس رضوی؛ سال 1372 شمسی؛ چاپ دوم، ص 415.
  2. البرسی حافظ رجب؛ مشارق انوار الیقین فى اسرار امیرالمؤمنین؛ بیروت، نشر دار الاندلس؛ ص 205.