سریه

از ویکی‌وحدت
سریه
نامسریه
تاریخ شکل گیری1 ق، ۱ ش‌، ۶۲۲ م
موسسسری اقصم
عقیده1.موسس این فرقه ادعای پیامبری داشت و امام جعفر صادق علیه السلام را خدا می دانست. 2. موسس این فرقه ادعا می کرد که روح موسی پیامبر در وی حلول کرده است.

سریه‏ شاخه‌ای از فرقه «غلاة» و پیروان مردی به نام سری‌ اقصم بودند. وی مانند ابوالخطاب مدعی پیامبری بود و جعفر بن محمد (علیه‌السلام) را خدا می‏‌دانست و می‏‌گفت: از طرف امام صادق ‌(علیه‌السلام) بر مردم مبعوث شده و مانند موسی(علیه‌السلام) پای‌بر‌جا و زورمند است و همان روح موسی در وی حلول کرده است. همچنین می‌گفتند: جعفر همان اسلام است و اسلام همان سلام و او خداوند ارجمند والاست، چنانکه یهودیان گفتند: «... نحن أبناء الله و أحباؤه ...» سوره مائده، آیه 18. یعنی ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم.[۱] بنا بر قول کشّی، امام صادق (علیه السلام)، سری‌اقصم، ابوالخطاب و بزیع را دروغ‌گو دانسته و گفته است: شیطان خود را به ایشان می‏‌نمایاند.[۲] [۳] [۴]

پانویس

  1. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی ص 228
  2. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، ص 228
  3. نوبختی، فرق الشیعة، ترجمه و تحقیق محمد جواد مشکور، چاپ تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص 43.
  4. فهرست رجال کشّی، ص 127.