نهالیه

از ویکی‌وحدت

نهالیه از شاخه‌ فرقه‌های مجبره است.[۱] در منابع مربوط به فرق و مذاهب اسلامی، علاوه بر نهالیه، فرقه‌هایی چون: کلابیه، کرامیه، هشامیه، مؤالفیه، معتریه، مقابلیه، مبیضه و داریه از فرق مجبره دانسته شده است. [۲]

پانویس

  1. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ دوم، ص 452
  2. البرسی حافظ رجب، مشارق انوار الیقین فى اسرار امیر المؤمنین، بیروت، نشر دار الاندلس، ص 205